dinsdag 12 februari 2013

QR-tips voor gebruik in de klas

GEBRUIK DE MEERWAARDE
Het gebruik van ICT in het onderwijs is een middel om tot leren te komen. ICT-gebruik mag en kan niet het doel op zich zijn. Onze ICT-eindtermen zijn zo opgesteld dat ze in elk vakgebied aan bod kunnen komen als vakoverschrijdende doelen. Dat maakt ICT tot een hulpmiddel om van en mee te leren.

QR-codes kunnen aantrekkelijk zijn in de klas of prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen. Daarvoor hoeven we echter nog geen QR-codes te gebruiken. Ze kunnen ook een meerwaarde betekenen voor de doelstellingen en de leerstof. In het gebruik van QR-codes in de klas is het net die meerwaarde die ze zo waardevol kan maken.
QR-codes geven ons kansen om de analoge wereld aan de digitale te koppelen. Alle leerstof kan gelinkt worden naar zaken die op het internet gevonden kunnen worden. Een afbeelding als QR-link gebruiken is daarentegen behoorlijk zinloos wanneer je be-denkt dat die afbeelding ook gewoon afgedrukt kan worden. Je kan m.i. maar van een meerwaarde spreken wanneer de tijd of de ruimte aan efficie ntie wint.

Wanneer kinderen een hopeloos lange URL moeten intypen of op zoek moeten gaan naar net díe bepaalde informatie, is de factor tijd een obstakel voor het leren. Door de opdracht van een QR-code te voorzien, wordt de link of media onmiddellijk weergegeven. Dat maakt een grote tijdwinst. De focus blijft hier nog steeds op het leren te liggen en niet op het zoeken. Natuurlijk is de rol van de leerkracht hierbij richtingbe-palend. Door doelgericht QR-codes te gebruiken, geef je de kinderen de leertijd die ze nodig hebben.

De digitale wereld staat ons bovendien toe om gescande documenten bewaard kunnen worden. Geen wanhopig gedoe meer met opnieuw te zoeken naar de juiste documen-ten. Ook hierbij is het de factor tijd die het verschil maakt.


Het is ook mogelijk dat aan een relatief kleine plaats een behoorlijke hoeveelheid informatie moet worden toegewezen. Een werkblad met een kleine vrije ruimte kan voorzien worden van een QR-code die ver-wijst naar de nodige extra info. Misschien bevat hetgeen je wil duidelijk maken net te veel informatie om kwijt te kunnen. Ook hierbij speelt de factor ruimte van belang.

Wanneer de juiste kleuren belangrijk zijn tijdens een les, kunnen QR-codes ook een meerwaarde betekenen. Kopieerbladen maken dat we in het onderwijs vaak in zwart-wit denken. Met het eenvoudig inscannen van een code hebben de leerlingen de mogelijkheid om afbeeldingen in kleur te zien. We hebben ook de kans om multimediamateriaal toe te voegen aan het individuele leren. Hierbij moeten we steeds in het achterhoofd houden dat hetgeen we bijvoegen een toegevoegde waarde heeft, extra info biedt.
GEBRUIK EEN URL-VERKORTER
Om eenvoudige QR-codes te maken, kan je gebruik maken van een URL-verkorter. Hoe meer karakters de link bevat, hoe ingewikkelder de QR-code zal zijn. Dit zorgt voor een grotere kans op foutief inscannen waardoor de link niet bereikt kan worden. Hoe een-voudiger de code, hoe sneller de link bereikt kan worden. Extra pluspunt door gebruik te maken van een URL-verkorter is dat sommige van hen (b.v. goo.gl) statistieken bij-houden. Zo kan je steeds zien hoeveel keer de QR-code is ingescand.

CONTRAST WERKT
De opmaak van QR-codes kan je tegenwoordig al met heel wat tools zelf bepalen. Zorg er echter altijd voor dat het contrast tussen voor- en achtergrond groot genoeg is. Zwart op wit werkt natuurlijk nog steeds het best.

Bedenk ook dat wanneer je een gekleurde code hebt aangemaakt, deze na kopie ren ervan niet steeds leesbaar blijft.

Voor differentiatie kan het handig zijn om QR-codes in de klas op verschillende kleuren papier af te drukken. Druk QR-codes echter niet af op donker papier. Hierdoor zal zelfs het contrast met een zwarte code te beperkt zijn.

HET JUISTE FORMAAT
Het lijkt handig om bestaande werkbladen te voorzien van QR-codes. De weinig vrije witruimte nog gauw te voorzien van een code met link naar de oplossingen of een edu-catief filmpje. Alles om kinderen nog meer aan het leren te brengen.
Toch is het verstandig om de QR-code groot genoeg af te drukken. Dit om een vlotte scan te kunnen maken. Ervaring leerde me dat QR-codes kleiner dan ongeveer 3x3 cm bijna niet te decoderen vallen. Bij te weinig witruimte zorg je dus best voor een code op een post-itje of een extra QR-kaartje. Kijk er ook voor uit dat de afgedrukte QR-code niet te groot is. Dit om moeilijkheden tijdens het scannen te vermijden. Bij te grote co-des wordt de afstand tussen de scanner en het blad te groot, waardoor de kinderen van hun plaats moeten om die juist te kunnen scannen.

Het is ook verstandig om rond de QR-code een witruimte te voorzien. De zogenaamde stiltezone rond de code wordt standaard meegeleverd na het aanmaken van een QR-code. Er wordt voorgeschreven om de stiltezone 4 modules groot te houden. Hoewel ondervinding me leert dat iets kleiner ook lukt. Wanneer je deze echter volledig ver-wijderd (door je afbeelding bij te snijden) of vol met tekst plaatst, loop je het risico dat de QR-code niet meer te scannen valt.

TEST UIT
Niet alle gemaakte QR-codes brengen je rechtstreeks naar het gewenste doel. Zeker wanneer je de opmaak aanpast is het aangewezen de QR-code eerst zelf te scannen om te zien of die wel aangenomen wordt door het apparaat. Sommige QR-generators bie-den de optie om de foutcorrectie aan te passen. Door deze op hoog (level H - 30%) te zetten zorg je ervoor dat de code beter te scannen valt.

Het klinkt natuurlijk evident dat deze test het best wordt uitgevoerd met het apparaat dat ook in de klas gebruikt wordt. Zorg er dus ook voor dat de link waar je naar ver-wijst te bereiken is met de beoogde hardware. Wanneer gebruik maakt van een iPad, maak je dus best geen link naar een op Flash gebaseerde oefening.

VERDUIDELIJK
Net als in de vorige tip omschreven, is het belangrijk vooraf te bedenken waarvoor je een QR-code gaat inzetten. Welke informatie, multimedia, … wil je via de code bereikt zien? Het is natuurlijk duidelijk dat de verwezen data van waarde zal zijn voor de leer-stof of activiteit die aangereikt wordt. Bepaal dus vooraf welke extra’s je wil voorzien door een QR-code toe te voegen.

Sinds de digitalisering van de samenleving komen er volop impulsen op onze kinderen af. Van hen wordt verwacht dat ze selectief kunnen omgaan met alle informatie die hen bereikt. Deze selectie kunnen ze maar maken wanneer het voor hen duidelijk is over welke informatie ze kunnen beschikken.Wanneer we onze leerlingen een blad vol met QR-codes aanreiken, is het voor hen niet vanzelfsprekend om tot leren te komen. Plaats je er echter tekst bij over de inhoud en eventueel vorm van de gelinkte info, dan zullen ze deze leerstof beter kunnen plaatsen in het geheel.Laat een QR-code dus nooit op zich staan. Zet er tekst bij, zodat het duidelijk is wat er gescand wordt.

SCANTIPS
Om QR-codes te scannen is licht belangrijk. Wanneer er schaduw op de code valt, is het contrast misschien niet groot genoeg. Houd daarom de code in het licht tijdens het scannen.

QR-codes kunnen enkel gescand worden wanneer de scanlens een duidelijk, scherp beeld heeft van de co-de. Zorg er daarbij voor dat de scanner een korte tijd stil wordt gehouden voor de QR-code. Wanneer je beweegt tijdens het scannen, zal de link niet bereikt worden.


De meeste scansoftware beschikt tegenwoordig over handige hoekjes waartussen de QR-code moet vallen vooraleer die gescand kan worden. Voor veel leerlingen is het moeilijk om de juiste afstand in te schatten. Maak gebruik van de hoekjes op het scherm om de code goed te kunnen scannen.

Een QR-code op een verkreukeld blad zal niet worden gescand. Plooien in het blad zorgen ervoor dat de pixel van de code niet allemaal even groot opgenomen worden door de scanner. Hierdoor zal hij foutieve data verwerken of helemaal niet scannen.


Een van de moeilijkste gebruiken voor jonge kinderen tij-dens het scannen van QR-codes is het (ongeveer) loodrecht houden van het apparaat op de code. Wanneer de scanhoek te groot is, krijgt de scanner ook nu weer foutieve data of scant hij helemaal niet.

Kinderen die voor de eerste keer een QR-code dienen te scannen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Demonstreer daarom vooraf hoe je omgaat met het apparaat, de soft-ware en de code. Doe ook even voor wat ze moeten doen om terug te keren naar de scanfunctie nadat de link bekeken is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten