zaterdag 16 februari 2013

Ons beeldendagboek

Ik speelde al langer met het idee om onze knutsels en kunstwerkjes te delen met de wereld.  Nu we sinds dit schooljaar een iPad in de klas hebben, is er ook constant een fototoestel ter onzer beschikking.  Werkje klaar?  Fotootje van maken!  En delen maar...  Ik zocht en zocht naar dé manier om al dat creatiefs te delen en belandde zo op Pinterest.  Maar het viel me al gauw op dat ons grote netwerk ouders en kennissen de weg naar dit platform niet kenden.  Terecht.  De relevantie van Pinterest voor velen onder hen is ver zoek.  

Ondertussen bleven we knutseltjes maken en foto's verzamelen.  Ook de flipcamera werd al regelmatig gebruikt tijdens interessante lesactiviteiten.  Vele beelden hiervan werden al via de schoolsite gedeeld.  Hoewel alle helden van het eerste leerjaar ervan overtuigd waren dat ons doelpubliek groter mag zijn dan de ruim 300 regelmatige bezoekers per dag.  Ja, heel de wereld mag weten wat voor knappe koppen wij zijn.  

Alternatieven aftasten bleek nodig.  Hoe kunnen we op een zo efficiënt mogelijke manier onze belevenissen delen met de wereld?  Een blog à la Blogger of Wordpress impliceert extra upload- en verwerkingstijd.  Uitgesloten.  Mijn oog viel op Tumblr.  Ik had deze manier van bloggen al wel eens gezien, maar niet bewust bij stil gestaan.  Het was de app PicCollage die er mijn aandacht naar trok.  Elke collage daar kan je namelijk meteen uploaden naar het sociale blogsysteem.  Tumblr profileert zich graag als de Twitter voor bloggers.  Snel, efficiënt, eenvoudig.  Net wat we nodig hebben.  Tijdens de lesdagen staan we namelijk liever niet te lang stil binden technische moeilijkheden van het bloggen.  We denken na over wat we willen delen en willen dit zo snel mogelijk online krijgen.  Ideaal medium, dus!

Ondertussen zijn we enkele weken verder.  Er passeerden al een viertal fotografen van beide klassen.  Elk met zijn eigen kijk op het leven in de klas.  Ieder met een eigen verhaal.  Opmerkelijk is hoe sommigen van de zesjarigen de leerstof in beeld willen brengen.  Vele kinderen kiezen ervoor om geen medeleerlingen te fotograferen.  Er worden detailopnames gemaakt.  Handen die schrijven, een poster in de klas, het werk aan het digibord.  De essentie van het leren.  

Elke week een nieuwe fotograaf.  Elke week nieuwe foto's.  Elke vrijdag een nieuwe collage.  Deze bespreken we op maandag.  Maandagochtend is het namelijk actua-uurtje in onze klas.  Eerst bespreken we de activiteiten tijdens ons weekend.  Daarna maken we graag tijd voor het leven in de klas.  Dankzij de foto's die vorige week gemaakt zijn, blikken we terug op interessante activiteiten.  Om vervolgens het nieuws in de wereld te bekijken.  Elke maandagochtend zetten we ons steevast klaar voor De Week van Karrewiet.  Het weekoverzicht van het kindernieuws.  Erg dankbaar om de kinderen te leren nadenken over het leven op de wereld, onze invloed op elkaar en de natuur.  Uit volle borst zingen we gewoonlijk mee met de eindtonen.  Er passeren al eens wat ooh's of aah's bij de geboorte van een pinguïnjong.

Met trots nodigen onze @eenaatjes en @eenbeetjes u uit op onze fotoblog.  Ons beeldendagboek van alle onvergetelijke belevenissen in de klas..  


-------

Elke week een nieuwe fotograaf, elke week nieuwe foto's!  De fotograaf krijgt beslissingsrecht van dé momenten van de dag.  Wat wil ik vertellen aan de wereld?  Welke activiteiten wil ik tonen?  Hoe breng ik dat in beeld?  Wie of wat staat op de foto?  
Voor ouders en bekenden de ideale manier om voor even een vlieg te zijn in onze klas.  Want via een (minstens) wekelijkse update houden we je op de hoogte van wat er de voorbije week gebeurde in de klas.
En wat leren onze eersteklassers hier dan van?
  • Communiceren is en blijft belangrijk.  Gewoon met mama, papa, broer of zus over de voorbije dag praten is voor onze zes- & zevenjarigen heel leerzaam.  Door de terugblik te maken naar wat er allemaal gebeurde, wordt het abstracte begrip 'tijd' meer tastbaar.  Ook de taalvaardigheid zal erdoor evolueren.
  • Selecteren is niet gemakkelijk.  In een wereld vol impulsen wordt het maken van keuzes er niet gemakkelijker op.  Door het beperkt aantal foto's per dag worden de kinderen uitgedaagd om de hoofd- en bijzaken van de dag te onderscheiden.  
  • Wijs met media.  De gemaakte foto's kunnen door iedereen gezien worden.  We moeten er dus zeker over nadenken hoe we iets in beeld brengen.  Door samen te werken aan dit beeldendagboek en daardoor ook regelmatig te praten over ICT in ons dagelijks leven, willen we de kinderen verstandig leren werken met de camera, de computer en het internet.  Want jong geleerd, is oud gedaan!  Er is de laatste tijd heel wat aandacht voor mediawijsheid bij kinderen. Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet schreef in 2012 samen met minister Ingrid Lieten, een conceptnota Mediawijsheid.woensdag 13 februari 2013

Folder QR in de klas


Onderwijs met QR

QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld om een hoeveelheid datagegevens te bewaren. Ondertussen zijn de toepassingen en datatypes van QR-codes zo uitgebreid dat ze ook voor het onderwijs interessant zijn geworden. Ze linken niet enkel naar tekst of vooraf ingegeven data. Je kan ze ook inzetten als snelle link naar eender welke URL. Deze link kan informatie bevatten, een afbeelding zijn, verwijzen naar multimedia, online enquete of een gedeeld document. Verder zijn de online tools die eveneens op mobiele toestellen te raadplegen of aan te passen zijn inmiddels zo uitgebreid. Dat maakt van een QR-code een multifunctionele, ruim inzetbare toepassing.

QR-codes zijn relatief klein in verhouding met de informatie die erin wordt opgeslagen. Op enkele vierkante centimeters lukt het je zo om bijvoorbeeld een hele tekst kwijt te kunnen.

Het werken met QR-codes in het onderwijs is een manier van het zogenaamde ‘mobile learning’. Dit stelt ons in staat om plaats– en tijdsonafhankelijk tot leren te komen. Met plaatsonafhankelijk leren wordt bedoeld dat er eender waar leerstof kan worden ver-worven. Deze is niet gebonden aan een bepaalde ruimte. Zowel binnen de klasmuren als daarbuiten. Zowel binnen als buiten. Het tijdsonafhankelijk leren impliceert dat er eveneens buiten de lesuren geleerd kan worden. Informele momenten, zoals de middagpauze, kunnen hierbij van belang zijn.


Het mobiele leren verwacht uiteraard zinvolle inhouden. Deze moeten zo opgemaakt of gekozen zijn dat de kinderen er zelfstandig mee aan het werk kunnen. Hiervoor is het nodig dat media waarnaar verwezen wordt met de QR-code een meerwaarde kan bete-kenen voor de leerstof. De context van het leren kan zo veranderd worden naar een meer natuurlijke omgeving, waar leerlingen en hun leerkrachten een andere rol spelen dan ze eerder gewoon waren. ‘Natuurlijk’ in de zin van ondervindend leren. Net als we als baby, peuter en kleuter zo gewend waren.Gepast onderwijs met QR vraagt van de leerkracht en de leerlingen misschien een andere werkwijze. De organisatie van de lessen kan onder de loep genomen worden om nog meer tegemoet te komen aan het hedendaagse leren. Van kinderen verwachten we dat ze de toevloed aan informatie voldoende verwerkt krijgen om er de nodige (levens)lessen uit te trekken. Met het gebruik van QR-codes kunnen we hen een omgeving bieden die uitdaagt om aan het leren te gaan. Verschillende ICT-middelen zijn ondertussen zo ingeburgerd in de samenleving dat de kinderen er niet van opkijken dat ze in de klas worden gebruikt. We kunnen hier dankbaar gebruik van maken om hen er zelfstandig mee aan de slag te laten gaan. Dit zorgt voor meer differentiatiemogelijkheden tijdens de les. De leerkracht verdeelt het werk vooraf en kan tijdens de verwerking van de leerstof zijn aandacht volledig richten op zij die het nodig hebben.

dinsdag 12 februari 2013

QR-tips voor gebruik in de klas

GEBRUIK DE MEERWAARDE
Het gebruik van ICT in het onderwijs is een middel om tot leren te komen. ICT-gebruik mag en kan niet het doel op zich zijn. Onze ICT-eindtermen zijn zo opgesteld dat ze in elk vakgebied aan bod kunnen komen als vakoverschrijdende doelen. Dat maakt ICT tot een hulpmiddel om van en mee te leren.

QR-codes kunnen aantrekkelijk zijn in de klas of prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen. Daarvoor hoeven we echter nog geen QR-codes te gebruiken. Ze kunnen ook een meerwaarde betekenen voor de doelstellingen en de leerstof. In het gebruik van QR-codes in de klas is het net die meerwaarde die ze zo waardevol kan maken.
QR-codes geven ons kansen om de analoge wereld aan de digitale te koppelen. Alle leerstof kan gelinkt worden naar zaken die op het internet gevonden kunnen worden. Een afbeelding als QR-link gebruiken is daarentegen behoorlijk zinloos wanneer je be-denkt dat die afbeelding ook gewoon afgedrukt kan worden. Je kan m.i. maar van een meerwaarde spreken wanneer de tijd of de ruimte aan efficie ntie wint.

Wanneer kinderen een hopeloos lange URL moeten intypen of op zoek moeten gaan naar net díe bepaalde informatie, is de factor tijd een obstakel voor het leren. Door de opdracht van een QR-code te voorzien, wordt de link of media onmiddellijk weergegeven. Dat maakt een grote tijdwinst. De focus blijft hier nog steeds op het leren te liggen en niet op het zoeken. Natuurlijk is de rol van de leerkracht hierbij richtingbe-palend. Door doelgericht QR-codes te gebruiken, geef je de kinderen de leertijd die ze nodig hebben.

De digitale wereld staat ons bovendien toe om gescande documenten bewaard kunnen worden. Geen wanhopig gedoe meer met opnieuw te zoeken naar de juiste documen-ten. Ook hierbij is het de factor tijd die het verschil maakt.


Het is ook mogelijk dat aan een relatief kleine plaats een behoorlijke hoeveelheid informatie moet worden toegewezen. Een werkblad met een kleine vrije ruimte kan voorzien worden van een QR-code die ver-wijst naar de nodige extra info. Misschien bevat hetgeen je wil duidelijk maken net te veel informatie om kwijt te kunnen. Ook hierbij speelt de factor ruimte van belang.

Wanneer de juiste kleuren belangrijk zijn tijdens een les, kunnen QR-codes ook een meerwaarde betekenen. Kopieerbladen maken dat we in het onderwijs vaak in zwart-wit denken. Met het eenvoudig inscannen van een code hebben de leerlingen de mogelijkheid om afbeeldingen in kleur te zien. We hebben ook de kans om multimediamateriaal toe te voegen aan het individuele leren. Hierbij moeten we steeds in het achterhoofd houden dat hetgeen we bijvoegen een toegevoegde waarde heeft, extra info biedt.
GEBRUIK EEN URL-VERKORTER
Om eenvoudige QR-codes te maken, kan je gebruik maken van een URL-verkorter. Hoe meer karakters de link bevat, hoe ingewikkelder de QR-code zal zijn. Dit zorgt voor een grotere kans op foutief inscannen waardoor de link niet bereikt kan worden. Hoe een-voudiger de code, hoe sneller de link bereikt kan worden. Extra pluspunt door gebruik te maken van een URL-verkorter is dat sommige van hen (b.v. goo.gl) statistieken bij-houden. Zo kan je steeds zien hoeveel keer de QR-code is ingescand.

CONTRAST WERKT
De opmaak van QR-codes kan je tegenwoordig al met heel wat tools zelf bepalen. Zorg er echter altijd voor dat het contrast tussen voor- en achtergrond groot genoeg is. Zwart op wit werkt natuurlijk nog steeds het best.

Bedenk ook dat wanneer je een gekleurde code hebt aangemaakt, deze na kopie ren ervan niet steeds leesbaar blijft.

Voor differentiatie kan het handig zijn om QR-codes in de klas op verschillende kleuren papier af te drukken. Druk QR-codes echter niet af op donker papier. Hierdoor zal zelfs het contrast met een zwarte code te beperkt zijn.

HET JUISTE FORMAAT
Het lijkt handig om bestaande werkbladen te voorzien van QR-codes. De weinig vrije witruimte nog gauw te voorzien van een code met link naar de oplossingen of een edu-catief filmpje. Alles om kinderen nog meer aan het leren te brengen.
Toch is het verstandig om de QR-code groot genoeg af te drukken. Dit om een vlotte scan te kunnen maken. Ervaring leerde me dat QR-codes kleiner dan ongeveer 3x3 cm bijna niet te decoderen vallen. Bij te weinig witruimte zorg je dus best voor een code op een post-itje of een extra QR-kaartje. Kijk er ook voor uit dat de afgedrukte QR-code niet te groot is. Dit om moeilijkheden tijdens het scannen te vermijden. Bij te grote co-des wordt de afstand tussen de scanner en het blad te groot, waardoor de kinderen van hun plaats moeten om die juist te kunnen scannen.

Het is ook verstandig om rond de QR-code een witruimte te voorzien. De zogenaamde stiltezone rond de code wordt standaard meegeleverd na het aanmaken van een QR-code. Er wordt voorgeschreven om de stiltezone 4 modules groot te houden. Hoewel ondervinding me leert dat iets kleiner ook lukt. Wanneer je deze echter volledig ver-wijderd (door je afbeelding bij te snijden) of vol met tekst plaatst, loop je het risico dat de QR-code niet meer te scannen valt.

TEST UIT
Niet alle gemaakte QR-codes brengen je rechtstreeks naar het gewenste doel. Zeker wanneer je de opmaak aanpast is het aangewezen de QR-code eerst zelf te scannen om te zien of die wel aangenomen wordt door het apparaat. Sommige QR-generators bie-den de optie om de foutcorrectie aan te passen. Door deze op hoog (level H - 30%) te zetten zorg je ervoor dat de code beter te scannen valt.

Het klinkt natuurlijk evident dat deze test het best wordt uitgevoerd met het apparaat dat ook in de klas gebruikt wordt. Zorg er dus ook voor dat de link waar je naar ver-wijst te bereiken is met de beoogde hardware. Wanneer gebruik maakt van een iPad, maak je dus best geen link naar een op Flash gebaseerde oefening.

VERDUIDELIJK
Net als in de vorige tip omschreven, is het belangrijk vooraf te bedenken waarvoor je een QR-code gaat inzetten. Welke informatie, multimedia, … wil je via de code bereikt zien? Het is natuurlijk duidelijk dat de verwezen data van waarde zal zijn voor de leer-stof of activiteit die aangereikt wordt. Bepaal dus vooraf welke extra’s je wil voorzien door een QR-code toe te voegen.

Sinds de digitalisering van de samenleving komen er volop impulsen op onze kinderen af. Van hen wordt verwacht dat ze selectief kunnen omgaan met alle informatie die hen bereikt. Deze selectie kunnen ze maar maken wanneer het voor hen duidelijk is over welke informatie ze kunnen beschikken.Wanneer we onze leerlingen een blad vol met QR-codes aanreiken, is het voor hen niet vanzelfsprekend om tot leren te komen. Plaats je er echter tekst bij over de inhoud en eventueel vorm van de gelinkte info, dan zullen ze deze leerstof beter kunnen plaatsen in het geheel.Laat een QR-code dus nooit op zich staan. Zet er tekst bij, zodat het duidelijk is wat er gescand wordt.

SCANTIPS
Om QR-codes te scannen is licht belangrijk. Wanneer er schaduw op de code valt, is het contrast misschien niet groot genoeg. Houd daarom de code in het licht tijdens het scannen.

QR-codes kunnen enkel gescand worden wanneer de scanlens een duidelijk, scherp beeld heeft van de co-de. Zorg er daarbij voor dat de scanner een korte tijd stil wordt gehouden voor de QR-code. Wanneer je beweegt tijdens het scannen, zal de link niet bereikt worden.


De meeste scansoftware beschikt tegenwoordig over handige hoekjes waartussen de QR-code moet vallen vooraleer die gescand kan worden. Voor veel leerlingen is het moeilijk om de juiste afstand in te schatten. Maak gebruik van de hoekjes op het scherm om de code goed te kunnen scannen.

Een QR-code op een verkreukeld blad zal niet worden gescand. Plooien in het blad zorgen ervoor dat de pixel van de code niet allemaal even groot opgenomen worden door de scanner. Hierdoor zal hij foutieve data verwerken of helemaal niet scannen.


Een van de moeilijkste gebruiken voor jonge kinderen tij-dens het scannen van QR-codes is het (ongeveer) loodrecht houden van het apparaat op de code. Wanneer de scanhoek te groot is, krijgt de scanner ook nu weer foutieve data of scant hij helemaal niet.

Kinderen die voor de eerste keer een QR-code dienen te scannen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Demonstreer daarom vooraf hoe je omgaat met het apparaat, de soft-ware en de code. Doe ook even voor wat ze moeten doen om terug te keren naar de scanfunctie nadat de link bekeken is.

zondag 10 februari 2013

Aan de slag met QR in de klas

Om zelf QR-codes in de klas te gaan gebruiken wordt van de leerkracht natuurlijk wat voorbereiding verwacht. Zo zullen de bronnen moeten worden gezocht, de URL’s wor-den verkleind en de QR-codes moeten aangemaakt. Hier gaat uiteraard heel wat denk-werk aan te pas. Het voorbereidingswerk moet natuurlijk renderen. “Biedt het gebruik van QR wel meerwaarde tijdens de les?” Om te staven of het werken met QR een meerwaarde biedt in de klas, verwijs ik graag naar het TPACK-model. Hierbij staat T voor het Technische aspect, P voor het Pedagogisch-didactische luik en C voor het inhoudelijke (Content).Allereerst moet de techniek voorhanden zijn en functioneren. De apparaten moeten voorzien zijn van de nodige software. Het netwerk moet voldoende werken om de juiste link of info te bereiken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten is een draadloos netwerk een noodzaak.

Inhoudelijk kunnen QR-codes een toevoeging zijn voor allerhande leerstof. Een les kan worden opgeleukt met een YouTubefilmpje, maar daar mag het uiteraard niet bij blijven. Ga daarom op zoek naar links die de leerstof ondersteunen of extra bevestigen. Door actiever met deze leerstof om te gaan, zullen de leerlingen de les nog beter kunnen vatten.

Het raadplegen van verschillende bronnen en selecteren van de juiste informatie zijn belangrijke competenties die kinderen in hun latere leven nog vaak zullen nodig hebben. Deze vaardigheden kunnen door alle met QR-codes toegevoegde informatie uitgebreider geoefend worden.

Hoe precies je gaat werken met QR-codes in de klas, hangt natuurlijk van je eigen onderwijsstijl af. Sommige leerkrachten houden van een besliste structuur in hun klas. Zij zullen de ICT-middelen uiteraard anders inzetten als hun collega’s waarbij het al iets losser mag. De organisatie van de les is van groot didactisch belang. Hoe ga je ervoor zorgen dat alle leerlingen hun bronnen, info, data kunnen raadplegen?  Dit terwijl er naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende apparaten zijn om iedereen tegelijkertijd mee te laten werken. Welke werkvormen ga je gebruiken om de leerlingen zo efficiënt mogelijk de ICT-middelen te laten gebruiken tijdens hun leerproces?  Natuurlijk moet de leerkracht zich zelf kunnen blijven zijn in de manier van werken.  Wanneer dit niet het geval is, voelen kinderen dit aan.  Maak de les eigen door zowel de vorm als de inhoud volledig te beheersen.  Bedenk vooraf wat de valkuilen kunnen zijn tijdens het leren en zorg voor alternatieven wanneer ze zich voordoen.  

Wanneer zowel de technische, inhoudelijke en didactische kant van het werken met QR-codes tijdens de les op punt staan, zal deze manier van werken een meerwaarde betekenen voor je onderwijs.

vrijdag 8 februari 2013

Over QR-codes

Een QR-code is een matrix barcode waarbij een hoeveelheid gegevens in een vierkant verwerkt wordt. Door het scannen van de code met een daarvoor bedoeld toestel bekom je de gegevens die de code bevat. Dit scannen gebeurt tegelijkertijd in 2 richtingen. Hierdoor kan op korte tijd heel wat informatie verwerkt worden.


In tegenstelling tot de welgekende barcodes op productverpakkingen, zijn QR-codes tweedimensionaal. In een eendimensionale streepjescode is de informatie alleen opgeslagen in de dikte van de streepjes en de afstand ertussen. Omdat deze codes lineair gescand worden, is de lengte van de streepjes van geen belang. In een tweedimensionale QR-code zijn de streepjes vervangen door vakjes. De juiste plaats van deze vakjes bepaalt de gecodeerde boodschap. Ze kunnen zowel in de breedte als in de lengte verschillen. QR-codes slaan de gegevens dus in twee dimensies op. Zo kan er heel wat meer info in verwerkt worden.

Het is in 1994 wanneer het Japanse bedrijf Denso Wave, een dochteronderneming van Denso, een code ontwikkelt waarmee tegelijkertijd veel gegevens bekomen kunnen worden. In opdracht van Toyota, waar Denso een toeleverancier van is, onderzoekt het bedrijf een systeem om heel wat gegevens van al hun auto-onderdelen onmiddellijk te kunnen raadplegen en het productieproces van de voertuigen te kunnen raadplegen. Denso Wave neemt een patent op de matrixcode, wat ondertussen hun handelsmerk is geworden. Toch kiezen ze ervoor om de QR-code vrij te mogen aanmaken zodat ook andere bedrijven gebruik kunnen maken van de handige matrixcode.


Een QR-code is een als matrix opgebouwde code die zowel horizontaal als verticaal in-formatie bevat voor de codescanner. QR-codes hebben een vaste structuur die door de codescanner gedecodeerd worden. Elk onderdeel van de structuur heeft zijn eigen functie. Om de structuur van QR-codes te begrijpen, is het nodig te weten dat er 40 verschillende versies bestaan, waarbij versie 1 de eenvoudigste versie is. Deze bezit slechts 21 x 21 modules. Versie 40 een erg geavanceerde code, die in afdruk wel 10 x 10 cm moet zijn om degelijk gescand te kunnen worden. Bovendien heb je een hele goede camera nodig om alle puntjes te kunnen onderscheiden. Deze grote QR-code kan tot 177 x 177 modules bevatten. Ee n module staat voor 1 pixel, puntje of stipje. Enkel versie 1 verschilt in structuur van de andere QR-codes.Naast de vele puntjes heeft een QR-code drie gelijke vierkanten aan drie hoeken. De-ze concentrische vierkanten bepalen de orie ntatie van de code. Zo kan de code in een-der welke richting gescand worden. Het vertaalprogramma ziet in welke hoek er geen vierkant zit en zet de code zelf juist. Deze eigenschap kan van belang zijn voor het on-derwijs. Aan kinderen hoeft niet uitgelegd te worden hoe zij de code moeten draaien alvorens ze die kunnen scannen. Dat maakt het ook voor jonge kinderen (zelfs kleuters, die nog niet kunnen lezen) of kinderen met laterale moeilijkheden een erg bruikbaar middel. Tijdens groepswerk, hoekenwerk of andere coo peratieve werkvormen moeten kinderen niet vanuit dezelfde richting de code scannen om die te kunnen lezen. Ze kun-nen blijven waar ze zitten om samen aan het leren te gaan.

Naarmate de grootte en versie van de QR-code bevat deze ook een of meer uitlijnings-vakken. Deze zorgt er voor dat wanneer de code een uitgerekte (dus rechthoekige) vorm heeft, hij toch nog gescand kan worden.


Verder bevatten QR-codes nog een tijdpatroon, die helpt om de positie van elke cel te detecteren. Dit patroon verbindt de drie concentrische vierkanten met elkaar.

Dankzij de oriëntatievierkanten kunnen QR-codes in eender welke richting gescand worden (afbeelding 1 + 2).
Het uitlijningsvak zorgt ervoor dat de code ook uitgerekt kan zijn om correct gescand te worden (afbeelding 3 + 4). 

Bij sommige QR-generators kan je kiezen voor de foutcorrectie (error correction). Deze zorgt ervoor dat gegevens kunnen worden hersteld wanneer de code vuil of beschadigd is. Een hogere foutcorrectie zorgt voor een meer uitgebreide code, die misschien moeilijker te scannen is. Er bestaan 4 niveaus van deze foutcorrectie:
 Niveau L (Laag) 7% van de codewoorden kan worden hersteld.
 Niveau M (Medium) 15% van de codewoorden kan worden hersteld.
 Niveau Q (Kwart) 25% van de codewoorden kan worden hersteld.
 Niveau H (Hoog) 30% van de codewoorden kan worden hersteld.

Verder zijn er nog heel veel kleine stippen in de QR-code. Deze pixels bevatten de da-ta die nodig is om de juiste link te kunnen bereiken. Ze worden door de scanner omgezet in binaire getallen die gedecodeerd worden en zo de gewenste info weergeven.

donderdag 7 februari 2013

Mijmeringen na een inspiratiedag ICT

ICT in de klas houdt me bezig.  Scherp ook.  Het leert me terugblikken en op zoek gaan.  Naar andere, misschien betere middelen.  Op zoek naar een nieuwe manier van omgaan met inhouden.  Een efficiëntere weg.  

Blijkbaar ben ik hierin niet alleen.  Met bijna 1000 waren we.  Spannend afwachtend op de eerste woorden die door de sporthal zouden galmen.  Verrast door een koude douche: "Dit is slechts een microfoontest."  Een half uur later werd het startschot gegeven.  Elk op zoek naar zijn plek in een doolhof van gebouwen.  Ik vond het mijne alvast.  Met dank aan enkele studenten ter plaatse.  Ja, het leven gaat door.  Ook tijdens een invasie van wel duizend ICT-lustigen.  Kleuters speelden op hun speelplaats.  Passanten werden doelman-voor-even op het geïmproviseerde voetbalveld.  De jongens van het 5de speelden lustig door.  Alsof er niks aan de hand was.  Gastvrijheid heet dat!  Jawel, ik mocht zelfs elke muur van de hele praktijkdag voorzien met een affiche in QR.  Een praktijkvoorbeeld waar ik in de namiddag op terug zou komen.  Het QR-inspiratieboek werd inmiddels ruim 80 keer gedownload of aangevraagd.  


Eerste afspraak.  Flos Campi, 2de etage.  Een kleine 20 deelnemers onderdompelen in een techniekbad vol games en tools.  Techniek in een ICT-jasje.  Het domein techniek werd onder de loep genomen.  Gamen in de klas had meer verduidelijking nodig.  Een beetje uit de negatieve sfeer trekken.  Het voelt aan alsof we ons nog allemaal tegenover iemand in onze omgeving moeten verantwoorden waarom we games aanbieden tijdens de les.  Techniek en gamen hebben zoveel gemeen.  Het simuleren van techniek met online games en tools brengt ons zoveel bij.  Een veilige omgeving die kansen biedt om te experimenteren.  Een foutje wordt rechtgezet met één druk op de knop. De hulplijn is nooit ver weg.  Tijd om de online techniekgames aan te bieden.  Gestructureerd in de matrix voor technische geletterdheid.  De matrix die als bakermat van het huidige techniekonderwijs in de basisschool wordt beschouwd.  Ik voel me thuis in dit thema.  Gaf de sessie ondertussen tien keer aan een diversnpubliek.  De games worden geduid, tips meegegeven, de yurlssite verder uitgespit.  Na enkele vriendelijke woorden en fijne gesprekken werd het sneller dan verwacht tijd voor koffie.Heerlijke broodjes!  Telkens iets om naar uit te kijken.  Fijne gesprekken.  Elkaar kennend via sociale media.  Slechts enkele keren ontmoet.  Maar voelt zo vertrouwd.  Contacten leggen op de beurs.  Wederom de nieuwigheden die opvallen.  Na het digibord, tablets in de klas maken we kennis met de digitale instructietafel.  Uitgeverijen zijn ook van de partij.  We tonen oprecht interesse in hun technologietoekomst.  Onze wensen worden gehoord.  Tijd te kort voor de middagsessies en TeachMeet.

Namiddag.  HHH Eco, vlakbij de sportterreinen.  Opnieuw een eindje stappen.  Maar zonder vertraging kunnen beginnen. Met knikkende knieën, dat wel.  QR-codes in de klas.  Nieuwe materie.  Korte voorstelling, definitie en geschiedenis.  Het ijs is gebroken.  Uit de vragenlijst die ik vooraf stuurde bleek dat er veel interesse was in bruikbare tips en praktijkvoorbeelden.  Een sessie over QR- codes verwacht de nodige technologietoepassingen.  Het internet wordt erbij gehaald.  We verwijzen vaak naar tools als Dropbox, Soundcloud, Flickr, Picasa, Google Apps.  YouTube passeert eveneens regelmatig.  QR kent maar een meerwaarde wanneer ze efficiënt ingezet kunnen worden.  Een efficiëntie die zowel voor de factor tijd als voor ruimte kan gelden.  Het snel beschikbaar maken van de nodige data zorgt dat we onze informatie steeds bij de hand kunnen hebben.  Het versterkt het leren, zet het tevens in de aandacht.  Geen tijdverlies, maar winst!  Bovendien kan een blokje van enkele vierkante centimeters een gigantische hoeveelheid informatie kwijt.  Een beperkte ruimte op papier wordt zo een bron van leermiddelen.  De geblokte vierkantjes geven verder een nieuwe dimensie aan het blad.  Audiovisueel en interactief.  Analoog vs. digitaal.  De sessie wordt een open dialoog.  Iedereen heeft inspraak.  We leren van en met elkaar.  Iedereen heeft zijn ideeën.  Sommigen hun vragen.  Er wordt op elkaar ingespeeld.  Inspiratie uitgewisseld.  Mooi om zien, nog mooier om er deel van te mogen uitmaken.  De tijd is te kort.  We nemen de ideeën mee.  Om collega's te overtuigen.  Door de gesprekken vonden we nieuwe wegen om te bewandelen.  De wereld mag het weten!  Twitter leest mee!Dankjewel enthousiaste collega's voor de ICT-boost die we elkaar ongetwijfeld gaven.  Ik deed weer ongelooflijk veel interessante ideeën op.  Merci ook sponsors van de 22ste ICT- praktijkdag voor de zeer rijk gevulde draagtas.  De lectuur wordt onder handen genomen.  Dankjewel en proficiat aan de organisatoren.  Vlekkeloos.  Vertrouwd.  Meer van dat!

------
Overal waar 'we' staat, hoort in eerste plaats 'ik' te staan.  Dit zijn mijn eigen indrukken, hoewel ik bij het lezen van de evaluaties en reacties nadien toch behoorlijk overtuigd ben van het woord 'we'.  De reacties op de ICT-dagsite overtreffen mijn verwachtingen.  Wat leuk te lezen dat er zoveel inspiratie in de ruimtes hing.  De extra tips krijg ik er gratis bij.  Zeker deze over lesmateriaal bundelen of delen spreekt me erg aan.  Ik zoek nog een manier om dit alles in een wiki te plaatsen, waar deelnemers ook toegang toe kunnen krijgen.  Iemand enige ervaring hiermee?