woensdag 13 februari 2013

Onderwijs met QR

QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld om een hoeveelheid datagegevens te bewaren. Ondertussen zijn de toepassingen en datatypes van QR-codes zo uitgebreid dat ze ook voor het onderwijs interessant zijn geworden. Ze linken niet enkel naar tekst of vooraf ingegeven data. Je kan ze ook inzetten als snelle link naar eender welke URL. Deze link kan informatie bevatten, een afbeelding zijn, verwijzen naar multimedia, online enquete of een gedeeld document. Verder zijn de online tools die eveneens op mobiele toestellen te raadplegen of aan te passen zijn inmiddels zo uitgebreid. Dat maakt van een QR-code een multifunctionele, ruim inzetbare toepassing.

QR-codes zijn relatief klein in verhouding met de informatie die erin wordt opgeslagen. Op enkele vierkante centimeters lukt het je zo om bijvoorbeeld een hele tekst kwijt te kunnen.

Het werken met QR-codes in het onderwijs is een manier van het zogenaamde ‘mobile learning’. Dit stelt ons in staat om plaats– en tijdsonafhankelijk tot leren te komen. Met plaatsonafhankelijk leren wordt bedoeld dat er eender waar leerstof kan worden ver-worven. Deze is niet gebonden aan een bepaalde ruimte. Zowel binnen de klasmuren als daarbuiten. Zowel binnen als buiten. Het tijdsonafhankelijk leren impliceert dat er eveneens buiten de lesuren geleerd kan worden. Informele momenten, zoals de middagpauze, kunnen hierbij van belang zijn.


Het mobiele leren verwacht uiteraard zinvolle inhouden. Deze moeten zo opgemaakt of gekozen zijn dat de kinderen er zelfstandig mee aan het werk kunnen. Hiervoor is het nodig dat media waarnaar verwezen wordt met de QR-code een meerwaarde kan bete-kenen voor de leerstof. De context van het leren kan zo veranderd worden naar een meer natuurlijke omgeving, waar leerlingen en hun leerkrachten een andere rol spelen dan ze eerder gewoon waren. ‘Natuurlijk’ in de zin van ondervindend leren. Net als we als baby, peuter en kleuter zo gewend waren.Gepast onderwijs met QR vraagt van de leerkracht en de leerlingen misschien een andere werkwijze. De organisatie van de lessen kan onder de loep genomen worden om nog meer tegemoet te komen aan het hedendaagse leren. Van kinderen verwachten we dat ze de toevloed aan informatie voldoende verwerkt krijgen om er de nodige (levens)lessen uit te trekken. Met het gebruik van QR-codes kunnen we hen een omgeving bieden die uitdaagt om aan het leren te gaan. Verschillende ICT-middelen zijn ondertussen zo ingeburgerd in de samenleving dat de kinderen er niet van opkijken dat ze in de klas worden gebruikt. We kunnen hier dankbaar gebruik van maken om hen er zelfstandig mee aan de slag te laten gaan. Dit zorgt voor meer differentiatiemogelijkheden tijdens de les. De leerkracht verdeelt het werk vooraf en kan tijdens de verwerking van de leerstof zijn aandacht volledig richten op zij die het nodig hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten