zondag 10 februari 2013

Aan de slag met QR in de klas

Om zelf QR-codes in de klas te gaan gebruiken wordt van de leerkracht natuurlijk wat voorbereiding verwacht. Zo zullen de bronnen moeten worden gezocht, de URL’s wor-den verkleind en de QR-codes moeten aangemaakt. Hier gaat uiteraard heel wat denk-werk aan te pas. Het voorbereidingswerk moet natuurlijk renderen. “Biedt het gebruik van QR wel meerwaarde tijdens de les?” Om te staven of het werken met QR een meerwaarde biedt in de klas, verwijs ik graag naar het TPACK-model. Hierbij staat T voor het Technische aspect, P voor het Pedagogisch-didactische luik en C voor het inhoudelijke (Content).Allereerst moet de techniek voorhanden zijn en functioneren. De apparaten moeten voorzien zijn van de nodige software. Het netwerk moet voldoende werken om de juiste link of info te bereiken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten is een draadloos netwerk een noodzaak.

Inhoudelijk kunnen QR-codes een toevoeging zijn voor allerhande leerstof. Een les kan worden opgeleukt met een YouTubefilmpje, maar daar mag het uiteraard niet bij blijven. Ga daarom op zoek naar links die de leerstof ondersteunen of extra bevestigen. Door actiever met deze leerstof om te gaan, zullen de leerlingen de les nog beter kunnen vatten.

Het raadplegen van verschillende bronnen en selecteren van de juiste informatie zijn belangrijke competenties die kinderen in hun latere leven nog vaak zullen nodig hebben. Deze vaardigheden kunnen door alle met QR-codes toegevoegde informatie uitgebreider geoefend worden.

Hoe precies je gaat werken met QR-codes in de klas, hangt natuurlijk van je eigen onderwijsstijl af. Sommige leerkrachten houden van een besliste structuur in hun klas. Zij zullen de ICT-middelen uiteraard anders inzetten als hun collega’s waarbij het al iets losser mag. De organisatie van de les is van groot didactisch belang. Hoe ga je ervoor zorgen dat alle leerlingen hun bronnen, info, data kunnen raadplegen?  Dit terwijl er naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende apparaten zijn om iedereen tegelijkertijd mee te laten werken. Welke werkvormen ga je gebruiken om de leerlingen zo efficiënt mogelijk de ICT-middelen te laten gebruiken tijdens hun leerproces?  Natuurlijk moet de leerkracht zich zelf kunnen blijven zijn in de manier van werken.  Wanneer dit niet het geval is, voelen kinderen dit aan.  Maak de les eigen door zowel de vorm als de inhoud volledig te beheersen.  Bedenk vooraf wat de valkuilen kunnen zijn tijdens het leren en zorg voor alternatieven wanneer ze zich voordoen.  

Wanneer zowel de technische, inhoudelijke en didactische kant van het werken met QR-codes tijdens de les op punt staan, zal deze manier van werken een meerwaarde betekenen voor je onderwijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten